شماره نخست

سرمقاله

لیلا‭ ‬آقایانی‭ ‬چاوشی

داستان‌های‭ ‬روح

مارتا‭ ‬نوسباوم،‭ ‬ترجمهٔ‭ ‬مریم‭ ‬هاشمیان

فُرم،‭ ‬تأمل،‭ ‬آشکارسازی‭: ‬زیبایی‌شناسی‭ ‬ادبی‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬امروزین

سایمون‭ ‬مالپاس،‭ ‬ترجمهٔ‭ ‬نوید‭ ‬افشارزاده

ادبیات،‭ ‬عواطف‭ ‬و‭ ‬یادگیری

نوئل‭ ‬کرول،‭ ‬ترجمهٔ‭ ‬شیما‭ ‬بحرینی

زبان‭ ‬و‭ ‬کلام‭ ‬شاعرانه‭ ‬در‭ ‬هرمنوتیک‭ ‬گادامر

جیمز‭ ‬ریسر،‭ ‬ترجمهٔ‭ ‬اسماعیل‭ ‬قائدی

 

این نشریه فاقد نسخه الکترونیکی است.